Medborgarundersökning Jokkmokks kommun 2017

SCB redovisar resultatet av den medborgarundersökning i Jokkmokks kommun som genomfördes under 2017. Undersökningen är även genomförd 2013 och 2015, det innebär att det finns möjlighet att jämföra resultaten över tid. Undersökningen i sin helhet kan du läsa under fliken 2014-2018 uppe till höger på sidan, där kommer vi även att beskriva hur vi jobbat politiskt under denna mandatperiod inom några utvalda områden.