Ett av Europas fattigaste länder, enorma orättvisor och som arbetare stod du i stort sätt utan rättigheter. Socialdemokraterna bildades 1889 för frihet och mot orättvisor, allmän och lika rösträtt -vägen till frihet och möjlighet handlar då som nu om jobben!

Video