Igår besökte vi företag och Bjärkagården i Vuollerim för att resonera om det som är angeläget men vi fick också lära oss mycket om de olika verksamheterna.

Frågor som berör sin egen och andras arbetsmiljö är lika viktigt idag som förr. Men det handlar också om det faktiska jobbet, omtanken om den som bor på äldreboendet, ambitionen att leverera den förnyelsebara elen till medborgare och kunder eller säkerställa kvalitén på härdningen i den tunga industrin. Allt hänger ihop och vi är alla beroende av ett fungerande samhälle. Lika givande var det att lyssna på alla tankar och synpunkter från de som besökte oss vid på parkeringen vid Systembolaget och COOP. Kjell Mickelsson stannade upp för att prata framtidsfrågor och vikten av att se helheten, han tycker att Jokkmokks kommun är på rätt väg och att det gäller att hålla i den linjen.

Driftcentralen i Vuollerim är inte bara hjärtat i Luleälven, sedan en tid har man ansvar för produktionsstyrning i ytterligare två norrlandsälvar vilket innebär fler jobb i Vuollerim.

Nya produkter öppnar nya marknader, det är Swebor ett gott exempel på. Extra inspirerande är det med tung industri i Jokkmokk vars styrkor bl. a är flexibilitet och snabba leveranser till kunder över hela världen.