Våra valda företrädare till Kyrkofullmäktige i valet 2017

Namn
Bertil Fors
Sven Holmqvist
Eva Näslund
Maria Lindkvist
Jan Sjöberg
Alexander Holmqvist
Tord Larsson
Kjell Viklund

Vuollerims kyrka