Birgitta Persson (S), Överkalix, regionrådskandidat

Birgitta talar på 1 a maj i Jokkmokk!

Birgitta har gedigen erfarenhet från politik och näringsliv, hennes breda kunskap är värdefullt för den regionala utvecklingen och länets framtida utmaningar. Birgitta var kommunstyrelsens ordförande i Överkalix åren 2010-2014.

André Bengtsson (S), Piteå, Handels avdelning 33

André talar på 1 maj i Jokkmokk!

”En borgerlig regering med stöd av SD vill försämra för arbetstagarna”

1 maj 2018 -Tillsammans för trygghet!

I år är våra huvudtalare Birgitta Persson (S) Överkalix,  kandidat till regionråd i Norrbotten samt André Bengtsson (S) Piteå, fackligt ombud för Handels avd. 33.

Extra trevligt är det för oss att Hank D Fender & Stefan samt Lirigzon Karaqica (Lirre) står för musik och sång som varvas med tal av våra gäster, allt under ledning av Sven Holmqvist.

Program:

kl. 11:00 1 maj tåget startar från huvudentrén vid Folkets Hus i Jokkmokk (vi samlas kl 10:30)

Frälsningsarméns blåsorkester håller som vanligt takten 🙂

kl. 11:45 Vi bjuder vi på musik och fika på Folkets Hus

kl. 12:00 Tal av Birgitta Persson (S) Överkalix samt André Bengtsson (S), Piteå, fackligt ombud för Handels avd. 33 samt Robert Bernhardsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Jokkmokks kommun

Elever från Östra Skolan ordnar med fika och SEKO-S bjuder på varmkorv

kl 14:00 Som vanligt bjuder vi på bio, Mästerdetektiv Sherlock Gnomes för barnen.

Vi som arrangerar 1 maj 2018 är Folkets Hus, ABF Norr, LO och SEKO-S tillsammans med Socialdemokraterna

Välkomna!

2017 -året då vi börjar se resultat av politisk vilja

Originalfärgen klär åter fasaden på G:A Apoteket

I det politiska arbetet är det viktigt med dialog och samförstånd, det skapar en trygghet och en tydlighet som gagnar såväl medborgare, företag och kommunens verksamheter. Visst finns det områden där vi inom olika politiska partier har mycket olika uppfattningar, så skall det vara för att du som väljare skall kunna vara tydlig på valdagen. I det löpande politiska arbetet har vi ofta samsyn och resonerar oss fram till politiska beslut, ett gott samtalsklimat och en god arbetsmiljö är alltid viktigt oavsett vilken roll och funktion var och en av oss har.

Bostäder

Under 2017 mottog Jokkmokks kommun 3:e pris i Här är det bäst att bo 2017.

Under 2017 invigdes ett nytt hyreshus med tio lägenheter, det är det senaste av tre nybyggda hyreshus som färdigställts perioden 2016 och 2017. Det var 25 år sedan det uppförts nya hyreshus och därmed gav vi ett tydligt besked om framtidstro och att bostadspolitik är en viktig del i den framtidssatsning som vi tycker att Jokkmokks kommun såväl behöver. Nu går vi vidare och tillgängliggör ytterligare 16 lägenheter under 2018. Det är viktigt med en fungerande bostadsmarknad, inte minst för att företag som rekryterar skall veta att det finns tillgång till boende för deras nya medarbetare.

Lokal tillväxt

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på frukostbesök hos Jokkmokks Korv.

Vi har lagt om näringspolitiken för att vi vill att fler skall investera i  kommunen istället för någon annanstans. Det är ett led i att bygga framtidstro och successivt bidra till fler arbetstillfällen. Under de senaste året har flera företag investerat i nya produktionslinjer, produkter och ökat sin produktion vilket är mycket glädjande. Varje nytt arbetstillfälle är viktigt för oss och det bidrar till nya möjligheter för ungdomar och nyinflyttade att bosätta sig i kommunen.

Nytt hyreshus invigdes 2017

En aktiv förvaltning av kommunens fastighetsbestånd leder till minskat antal vakanser av ytor som saknar hyresgäst samt och samtidigt ökar intresset för investeringar. Ett exempel är G:A sågenområdet, SAREK, i Jokkmokk som under många år levt en tynande tillvaro men nu börjar området bli allt mer intressant för företag, det började med att vi agerade för en förändring och lyckades med en nyetablering. Ökad uthyrning av förråd, reinvesteringar och successiv uppstädning av området bidrar till att en mindre hustillverkare kommer att etablerar sin verksamhet på området.

 

2017 uppmärksammades företagen i Jokkmokks kommun för god tillväxt, sammantaget blev Jokkmokks kommun utsedd till årets tillväxtkommun i Norrbotten 2017 av SYNA. Läs mer här: Norrbottens bästa tillväxt 2017

 

Omsorg

Omsorg om våra äldre och sjuka blir ett allt mer omfattande uppdrag för Sveriges kommuner, så även i Jokkmokks kommun. Vi har tydligt prioriterat omsorgen under mandatperioden med insatser för att förbättra bemanning, bostadsanpassning och att värna omsorgsboende i Porjus och Vuollerim. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har under mandatperioden satsat extra resurser till välfärden, de sk välfärdspengarna har för Jokkmokks kommun inneburit att socialtjänstens verksamhet tillförts många miljoner under mandatperioden. Det är efterlängtade resurser och visar tydligt att välfärden är viktig för oss socialdemokrater oavsett om vi verkar i Sveriges Riksdag, Region Norrbotten eller i Kommunfullmäktige i Jokkmokks kommun.

Utbildning

Efterfrågan på förskoleplatser har glädjande nog ökat, vi har därför utökat med en förskoleavdelning. Nu pågår ett arbete för att vi ser att behovet ytterligare ser ut att öka, -positivt och samtidigt en utmaning. Grundskolan har med anledning av ett högt flyktingmottagande utökat sin verksamhet under en period och har även bedrivit sommarskola för barn och ungdomar som kan behöva lite extra tid för att klara kunskapskraven. Personalförsörjningen är allt viktigare, fler pensionsavgångar och få tillträdande på arbetsmarknaden ställer nya krav på oss för att attrahera fler till läraryrket. Under mandatperioden har vi satsat på Lärarstipendium och Kompetensförsörjning Steg 2.

Kultur

Det breda kulturlivet är en del av kommunens DNA och har en stark politisk förankring, sedan 2016 har öppettiderna på Biblioteket förbättrats för ökad tillgänglighet för medborgare och besökare. För oss är musik- och kulturskolan i centrum, en kulturskola ger stimulans till barn och ungas skapande och kreativitet, verksamheten startade om 2014 och redan 2016 uppmärksammades det goda arbetet. Läs mer här: Länets bästa musik- och kulturskola

Fritid

Det är inte utan stolthet vi ser tillbaka på den satsning som genomförts de senaste åren. Naturligtvis främst från alla ideella, men även det allt tydligare samarbetet mellan företag och föreningar ger så positiva effekter. Vi började mandatperioden med en nyinvestering, ny konstgräsplan, den investeringen har varit mycket uppskattat av alla nya fotbollsspelare som i sin tur tog en välförtjänt serieseger. Satsningar på ridklubbar är genomförda och nu pågår ett brett samarbete med både företag och andra finansiärer för att skapa bättre förutsättningar för gymnasterna, ambitionen är att fler barn och unga skall uppleva en tillgänglig fritid som ger glädje och en trygg uppväxt i Jokkmokks kommun. Många ideella krafter gör stordåd för att klara driften av slalombackar och andra verksamheter som är så viktiga för ett fungerande samhälle.

Ny konstgräsplan

7-1 till Jokkmokk, en av alla vinster som gav laget serieseger!