Politik är inte bara allvar, det är roligt och stimulerande!

Socialdemokraterna i Jokkmokks kommuns nya ordförande Johan Agetoft kommer tillsammans med vice ordförande Birgitta Siljelöf och styrelsen att leda det politiska arbetet i en utmanande tid.

Styrelsen: Johan Agetoft, Birgitta Siljelöf, Anna-Greta Kvickström, Anna Khöler, Ann Enberg, Johannes Nilsson Saulo, Annette Ek Lindqvist, Sven Holmqvist och Claes Markusson.

Adjungerad studieorganisatör: Kenneth Wallmark

Ersättare i styrelsen: Torbjörn Lindgren, Jan Sjöberg, Kerstin Hellgren Tobiasson, Tord Larsson, Eva Öhlund, Eva Näslund, Anna Karin Jonsson Kvist, Marina Eriksson och Peter Holmqvist.

Då som nu -det handlar om jobben!

En dag med många intryck, tack alla!

Bitterhet och gamla oförätter skapar inte jobb för kommande generationer

Skriver några rader med anledning av politiska utspel om att Jokkmokks kommun ”sponsrar Vattenfall”. Ingenting kan vara mer fel, det är hyresgästen som betalar, investeringen inklusive ränta på lån. Det är därför viktigt med ett attraktivt läge och utformning av lokalen för att fastighetens värde över tid skall bli så gynnsam som möjligt. Att skapa goda förutsättningar för framtiden är centralt för vår politik.

Vi ser att har kommunen har bättre förutsättningar om vi jobbar med de styrkor som skapar förutsättningar för jobb och tillväxt. Samarbete med andra som investerar är en viktig pusselbit i det arbetet.

Jag lämnar historiebeskrivningarna från hela epoken av/med vattenkraftsutbyggnad till andra att beskriva, bara för att den har så många av oss vuxit upp med, lyssnat på berättelser från vuxna som var med osv. Själv var jag för ung för att själv ha hela bilden och andra har så mycket bättre möjligheter att beskriva den resan. Men jag har tydliga minnen hur vi var många som möttes i stora demonstrationer på 90-talet i Vuollerim och Porjus mot de stora neddragningarna inom Vattenfall, en jobbig och uppslitande tid. Det satsades mycket resurser och pengar för att få nya arbetstillfällen med minst sagt varierande framgång, den resan har jag följt från sidan (men ganska nära). Det var fullt förståeligt att man då arbetade med den agendan för ordet på allas läppar var kris, och den var akut. Vi är inte där nu.

Vi har möjlighet att vara konstruktiva och glädjas när andra vill investera, för ett långt hyresavtal med stabil hyresgäst som Vattenfall är just det, en investering som skapar tillväxt och jobb. Ett långt hyresavtal som ger möjlighet till nya och bättre lokaler ger inte bara bättre arbetsmiljö. Det visar framtidstro och fler möjligheter till direkta och indirekta arbetstillfällen, vi ser nya samarbeten som växer fram. Lokala företag tillsammans med företag som jobbar internationellt skapar tillsammans nya samarbeten som kommer att ge fler arbetstillfällen.

Från vissa håll ironiseras det över de arbetsgrupper som vi tillsammans har skapat i kölvattnet av Accounting, men vi kommer att fortsätta det samarbetet, vi kommer att fortsätta med de styrkor som finns och tillsammans med andra som vill investera, varför? Jo, Jokkmokks kommun har inget att vinna på att vara en solitär i en allt mer internationell värld.

Nuläget är följande:
* Vattenfall väljer Jokkmokk för etablering av ny verksamhet
* Förstärkning av DC i Vuollerim
* Ny kontorsfastighet för 90 arbetsplatser kommer byggas
* Serverhall invigs i Porjus hösten 2018

Avslutningsvis

Arbetet med att samordna Vattenfalls lokaler i Jokkmokks samhälle har varit en aktuell fråga sedan ca 10 år, det är viktigt för både Vattenfall och hela kommunen att en ny fastighet får ett centralt och attraktivt läge. Helt enkelt för att det ökar fastighetsvärdet, bra för både hyresgäst och fastighetsägare. Serverhall i Porjus då? Det arbetet började vi med q1 2014, åtta månader innan jag själv fick förtroendet att väljas till ordförande för kommunstyrelsen. Redan från början fanns det lokala företag med i arbetet, representanter från elproducenter 😉, Kent Ögren och undertecknad. Då lades grunden för det breda politiska samarbetet i Jokkmokks kommun som finns för etablering av elintensiv verksamhet verksamhet som i steg 1 blir en serverhall i Porjus.

Vi kommer att fortsätta arbeta konstruktivt med de styrkor som finns i kommunen.

Vi kommer att öka samarbetet med det lokala näringslivet i syfte att förbättra investeringsklimatet.

Vänligen

Robert

Arbetet för samlokaliseringen har pågått i ca 10 år, i början av 2018 tecknade vi en gemensam avsiktsförklaring som bygger på det som vi jobbat för under många år.

Du kan läsa mer om det i media, bl. a i denna artikel från 1 februari 2018:

Vattenfall under samma tak i Jokkmokk